Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

1041663/15042/Γ0012/25.4.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

(Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1041663/15042/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 62/14.3.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ασφαλειών δεν καθορίστηκαν μόνο δύο συντελεστές όπως προτείνετε, δεδομένου ότι η ειδική επιτροπή που καθόρισε τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.), στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των αρμοδίων φορέων, έλαβε υπόψη της τη διάκριση που γίνεται μεταξύ του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, του ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του μεσίτη ασφαλίσεων, όπως αυτή σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις των ν.2170/1993, ν.2496/1997 και άλλων σχετικών, με τις οποίες τροποποιήθηκαν εν μέρει οι διατάξεις του ν.1569/1985 στον οποίο αναφέρεστε.
Εξάλλου η αναδιατύπωση της περιγραφής των ασφαλιστικών επαγγελμάτων που περιλαμβάνονταν στους πίνακες των μ.σ.κ.κ. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που προαναφέρθηκαν, υπήρξε πάγιο αίτημα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημά σας για καθορισμό μόνο δύο (2) μ.σ.κ.κ. στους οποίους να υπάγονται όλα τα ασφαλιστικά επαγγέλματα και μάλιστα με τη μορφή του αυτά λειτουργούν σήμερα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο