Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1060804/1204/Α0012/13.7.2007 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.

(Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060804/1204/Α0012

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με εφαρμογή σκκ κατώτερο του οικείου.


Απαντώντας στην από 20.6.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.2238/1994, αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος προκύπτει αποδεδειγμένα, ότι από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή, το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν.

2. Με τις πιο πάνω διατάξεις προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων όταν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αφ' ενός μεν του εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος τους για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και αφετέρου της μείωσης του εισοδήματος, οφειλόμενης αποκλειστικά σε γεγονότα ανώτερης βίας (Ε1340/αρ.εγκ.5/30.12.1967 εγκύκλιος, 1022682/10005/Β0012/6.3.2002 έγγραφο).

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς, προκύπτει ότι ασκείτε την εκμετάλλευση πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., και κατά το μήνα Οκτώβριο του 2006 υποστήκατε υλικές ζημιές λόγω πλημμύρας στην περιοχή του καταστήματός σας, με συνέπεια το κέρδος για τη χρήση 2006 το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή του οικείου μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους, να είναι ανώτερο από το κέρδος το οποίο πραγματοποιήσατε τελικά.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση σας δύνανται να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 καθόσον συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, δηλαδή του εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματός σας λόγω μη υποχρέωσης τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. καθώς και της μείωσης του εισοδήματος σας, οφειλόμενης αποκλειστικά σε γεγονότα ανώτερης βίας (πλημμύρα), όπως ισχυρίζεστε.

5. Τέλος, η διαπίστωση ότι υποστήκατε ζημιά από την πλημμύρα, ώστε να τύχουν εφαρμογή τα παραπάνω, είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο