Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1070232/15059/Γ0012/13.7.2007 Μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους του ασφαλιστικού πράκτορα.

(Μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους του ασφαλιστικού πράκτορα. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.:1070232/15059/Γ0012

ΘΕΜΑ: Μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους του ασφαλιστικού πράκτορα.

ΣΧΕΤ.:1) Το αριθ. 1034/15.6.2007 έγγραφο τ.. «.......»
2) Το αριθ.6723/116/25.6.2007 έγγραφο τ.. «.....»


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Με την αριθ.1004925/15062/ΠΟΛ 1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αυξήθηκε ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ) που αφορά τον ασφαλιστικό πράκτορα (Κ.Α. 8012) από 26% σε 40%.
Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα από την ειδική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με υπουργική απόφαση, στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, μετά από μελέτη των ισχυουσών διατάξεων περί ιδιωτικής ασφάλισης και των διαμεσολαβούντων στις σχετικές συμβάσεις (ν.2469/1997 κ.λπ.), καθώς και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της (υπομνήματα, πορίσματα φορολογικών ελέγχων κ.λπ.).
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι παραπάνω επιχειρήσεις προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα). Κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα, όσον αφορά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους, στην περίπτωση που έχει μειωθεί η παρεχόμενη προμήθεια και γενικά τα έσοδα τους και έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας τους, όπως αναφέρετε.
Εξ άλλου οι ισχύοντες μ.σ.κ.κ εφαρμόζονται μόνο κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών, δηλαδή στην περίπτωση απόρριψης των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της επιχείρησης στο ν.3296/2004. για την περαίωση των υποβαλλομένων φορολογικών της δηλώσεων χωρίς έλεγχο (αυτοπεραίωση), η οποία άλλωστε είναι προαιρετική.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο