Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2007 ]

1094357/15071/Γ0012/5.10.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

(Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1094357/15071/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ.: Το από 25.7.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και όσον αφορά στο αίτημά σας για μείωση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) του Κ.Α 9208β, που αφορά το πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού Στοιχήματος .....................κ.λπ., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Ο μ.σ.κ.κ. (40%) του παραπάνω επαγγέλματος δεν καθορίστηκε αυθαίρετα, αλλά από ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.
Με την αριθ. 1004925/15062/ΠΟΛ 1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο μ.σ.κ.κ του Κ.Α 9208β μειώθηκε από 42% σε 40%. Ο καθορισθείς συντελεστής εφαρμόζεται στο σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας από την Ο.Π.Α.Π Α. Ε, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων του κλάΔ.Ο.Υ. σας.
Επειδή η καταχώρηση στον πίνακα αγορών και του Κ.Α.99208β με μ.σ.κ.κ. 42% πιθανόν να δημιουργεί απορίες ή και προβλήματα, σας πληροφορούμε ότι αυτός συμπεριλήφθηκε στον πίνακα αγορών εκ παραδρομής και σε μελλοντική αναμόρφωση των ισχυόντων πινάκων μ.σ.κ.κ. θα καταργηθεί.
Άλλωστε και με τις προϊσχύσασες αποφάσεις μ.σ.κ.κ. δεν είχε καθορισθεί συντελεστής για το επάγγελμα αυτό στον πίνακα αγορών και επομένως ο συντελεστής του Κ.Α. 99208β (42%) δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους.

2. Το γεγονός ότι η παρεχόμενη προμήθεια 8% (από 12%) δεν κρίνεται από τις επιχειρήσεις σας ικανοποιητική είναι θέμα που εΚ.Φ.Ε.ύγει της αρμοδιότητάς μας.

3. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. τα πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, παρέχεται όμως η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση τήρησής τους.
Κατά συνέπεια σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγματοποιούν συντελεστή καθαρού κέρδους κατώτερο του 40%, όπως ισχυρίζεστε, έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν βιβλία και στοιχεία και επομένως να προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά, δηλαδή αφαιρώντας τα έξοδα από τα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο