Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2007 ]

1102477/15085/Γ0012/20.11.2007 Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

(Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΑΡΘΡΟ 32

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1102477/15085/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ.16626/17.10.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Στους ισχύοντες πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.), οι οποίοι σας κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1018/2007 εγκύκλιο μας, έχει περιληφθεί ο Κ.Α 9002α, που αφορά το κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφελείας και ν.π.δ.δ., με μ.σ.κ.κ. 14%.
Όσον αφορά το ερώτημα που θέτετε αν το κυλικείο εντός του νοσοκομείου θα διαχωρίσει τα ακαθάριστα έσοδα ανά μ.σ.κ.κ. των πωλουμένων ειδών (και συγκεκριμένα των τσιγάρων, περιοδικών, τηλεκαρτώχ χαρτικών και ειδών διατροφής) και θα εφαρμόσει κατά την περαίωση χωρίς έλεγχο της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης οικον. έτους 2007 το μεσοσταθμικό συντελεστή (ν.3296/2004), σας πληροφορούμε ότι εφόσον έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ. για την περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ. 14%, του Κ.Α 9002 α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο