Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2007 ]

1041315/15041/Γ0012/4.5.2007 Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

(Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 4 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1041315/15041/Γ0012

ΘΕΜΑ: Συντελεστής απόσβεσης ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

ΣΧΕΤ: Η από 24.4.2007 τηλεομοιοτυπία σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το θέμα και μετά τις διευκρινίσεις που μας δώσατε τηλεφωνικά, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 299/2003 για την ξυλεία που χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα έχει ορισθεί κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 24% και ανώτερος 30%.
Με τις ίδιες διατάξεις για τα μεταλλικά ικριώματα (μεταλλικές σκαλωσιές, βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τις παραπάνω επιχειρήσεις έχει ορισθεί κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 7% και ανώτερος 10%.

2. Με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσβέσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία και με ενδιάμεσο ακέραιο συντελεστή απόσβεσης μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου που έχει ορισθεί με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιχείρηση «...» που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμίσθωση ξυλείας και μεταλλικών ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται για οικοδομικά έργα, θα διενεργήσει αποσβέσεις για τα πάγια αυτά με διαφορετικό συντελεστή για το καθένα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο