Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2007 ]

1049002/930/Α0012/17.5.2007 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,17 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1049002/930/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Απαντώντας στην από 18.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

1. Σύμφωνα με την 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) που εισάγει επιχείρηση από συγγενείς εταιρείες του εξωτερικού και τα χρησιμοποιεί για ενοικίαση σε τρίτους, έναντι περιοδικού μισθώματος, θεωρούνται για την εκμισθώτρια εταιρεία πάγια στοιχεία και αποσβένονται, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης (1108007/10542/Β0012/10.4.1992).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) το οποίο πρόκειται να αγοράσετε από τον Καναδά μέσω του internet με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα και το οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής σας (λογισμικό παρακολούθησης έργων χρόνου και εξόδων κίνησης των υπαλλήλων σας για τη διαχείριση έργων που αναλαμβάνετε εκ μέρους των πελατών σας).
Επισημαίνεται, ότι για την πιο πάνω δαπάνη δεν απαιτείται προέγκριση της επιτροπής της περ.ι' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης του φόρου που προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

3. Όσον αφορά την απόσβεση της αξίας του παραπάνω προγράμματος Η/Υ (software) που πρόκειται να αγοραστεί, αυτή θα διενεργηθεί με το συντελεστή που θα επιλεγεί μεταξύ του κατώτερου 24% και του ανώτερου 30% που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 ή και ενδιάμεσου ακέραιου συντελεστή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004. Επίσης έχει παρασχεθεί η δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης της αξίας του εν λόγω παγίου στοιχείου, κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθεται σε λειτουργία, με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 4 του ν.2753/1999.

4. Η Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη τη σχετική αίτηση της επιχείρησης παρακαλείται να απαντήσει σε θέματα δικής της αρμοδιότητας, αναφορικά με τι παραστατικό στοιχείο θα κάνει η εν λόγω επιχείρηση εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο