Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1994 ]

ΠΟΛ.1287/22.12.1994 Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1995

(Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1995)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1994
Αριθμ.Πρωτ. 1144448/1653/Β0013

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΦ/ΓΙΑΣ & Δ.Π .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1287

ΘΕΜΑ : Πίνακες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το έτος 1995.

1144448/653/Β0013/ΠΟΛ. 1287/22.12.1994

Από της 1ης Ιανουαρίου 1991 άρχισε να ισχύει ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.), που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), το άρθρο 8 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α') και το άρθρο 20 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 24 Α').

Με σχετικές εγκυκλίους μας σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του νόμου αυτού σας δώσαμε λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του, για την πραγμάτωση του οποίου σας κοινοποιήσαμε και πίνακα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των τιμών των ακινήτων. Ο πίνακας αυτός καταρτίστηκε με βάση το μέσο ετήσιο γενικό δείκτη καταναλωτή της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και η χρησιμοποίησή του είναι αναγκαία για τον κατά νόμο καθορισμό της τιμής κτήσης του ακινήτου. Στη διαφορά της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης υπολογίζεται ο φ.α.υ.

Δεδομένου ότι ο τιμάριθμος είναι μεταβλητός από έτος σε έτος, είναι προφανές ότι και ο πίνακας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αξιών των ακινήτων πρέπει να προσαρμόζεται κάθε χρόνο σ' αυτόν (τιμάριθμο).
Ενόψη των ανωτέρω, με βάση τα στοιχεία του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη καταναλωτή της ΕΣΥΕ για το έτος 1995 (1995 = 1,000) καταρτίστηκε νέος πίνακας αναπροσαρμογής τιμών ακινήτων, ο οποίος θα εφαρμόζεται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων σ' αυτά δικαιωμάτων, που θα πραγματοποιηθούν με επαχθή αιτία από την 1η Ιανουαρίου 1995 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1995, καθόσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος.

Τον πίνακα αυτόν σας κοινοποιούμε, προκειμένου να τον χρησιμοποιείτε στη φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) κατά τη διάρκεια του έτους 1995.

Ετος Μέσος ετήσιος Ποσοστιαία Συντελεστής
Γ.Δ.Τ. Καταναλωτή Μεταβολή Αναπροσαρμογής

1980 66,4 24,8 9,736
1981 82,7 24,5 7,820
1982 100,0 20,9 6,469
1983 120,2 20,2 5,382
1984 142,4 18,5 4,542
1985 169,9 19,3 3,808
1986 209,0 23,0 3,096
1987 243,3 16,4 2,660
1988 276,2 13,5 2,344
1989 314,1 13,7 2,062
1990 378,3 20,5 1,710
1991 449,4 18,8 1,439
1992 201,7 15,9 1,242
1993 226,5 12,3 1,106
1994 250,5 10,6 1,000ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο