Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1066356/2348/Α0012/3.7.2007 Τρόπος φορολόγησης εκπαιδευτών οδήγησης.

(Τρόπος φορολόγησης εκπαιδευτών οδήγησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3/7/2007
Αριθ. Πρωτ: 1066356/2348/Α0012

ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολόγησης εκπαιδευτών οδήγησης.


Απαντώντας στο 182/11.11.2006 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των εξόδων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό.

3. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ καθιέρωσε από το οικονομικό έτος 2004 το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους, ο οποίος θεωρείται ένας απλός και δίκαιος τρόπος προσδιορισμού κερδών, καθόσον φορολογούνται για τα πραγματικά τους κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία τους.

4. Τροποποίηση των διατάξεων αυτών δεν αντιμετωπίζεται από την Υπηρεσία μας.


Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αναφορικά με την πρότασή σας για θέσπιση τήρησης πρόσθετου βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών από τους εκπαιδευτές οδηγών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 22 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α') και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.3.2007, από την ημερομηνία αυτή και μετά οι ως άνω επιτηδευματίες υποχρεούνται σε τήρηση του εν λόγω πρόσθετου βιβλίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο