Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

1071524/10822/Β0012/12.10.2007 Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, δαπανών σε ακίνητα τρίτων.

(Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, δαπανών σε ακίνητα τρίτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1071524/10822/Β0012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, δαπανών σε ακίνητα τρίτων.

ΣΧΕΤ.: Η από 18/7/2007 αίτησή σας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την σχετική αίτησή σας, μας γνωρίσατε, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σας, προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν σε φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα, την χρήση κτηρίων-εγκαταστάσεων που έχει κατασκευάζει η ίδια σε ακίνητα τρίτων.
Δεδομένου ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και παροχής νερού εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας σας, προτίθεστε να ανατιμολογήσετε τις εν λόγω δαπάνες προς τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε, ότι εφόσον οι εν λόγω δαπάνες ανατιμολογούνται από την εταιρεία σας, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών ή νομικών προσώπων, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση των εγκαταστάσεων για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο