Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1053998/10650/Β0012/18.10.2007 Φορολογική μεταχείριση της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων.

(Φορολογική μεταχείριση της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053998/10650/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων.

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ.: 07-052/30-5-2007 αίτησή σας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την σχετική αίτησή σας, μας γνωρίσατε, ότι ο σύνδεσμός σας περιλαμβάνει εταιρείες που διακινούν Διαγνωστικά Μηχανήματα και Αντιδραστήρια, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προβαίνοντας κατά περίπτωση και σε συναλλαγές «χρησιδανεισμού» μηχανημάτων, με αντάλλαγμα την αγορά από τον πελάτη των απαραίτητων υλικών (αντιδραστηρίων και αναλωσίμων).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της αρ. πρωτ.: 1030440/10391/ΠΟΛ.1056/23.3.2007 Α.Υ.Ο, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, το κόστος αγοράς μηχανημάτων, που η επιχείρηση χρησιδανείζει σε επιχειρήσεις-πελάτες της με σκοπό να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό τους με προϊόντα αυτής, υπόκειται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός γενικά που χρησιδανείζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων.

3. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, αποφάνθηκε ότι αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των μηχανημάτων που χρησιδανείζουν οι εταιρείες- μέλη του Συνδέσμου σας, θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ: 1030440/10391 /ΠΟΛ.1056/23.3.2007 Α.Υ.Ο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο