Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-2008 ]

IKA Αριθ. Πρωτ.Α11/210/27.8.2008 Τροποποίηση οδηγιών

(Τροποποίηση οδηγιών )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 27 / 8 / 2008
Αριθ. Πρωτ.Α11/210
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Ακαδημίας 58 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ:
Αριθμ. Τηλεφώνου: 210 5215272 Αποδέκτες του Πίνακα ΑΆ
FAX: 210 5228747
e-mail : [email protected]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΟΠΣ (Ομάδα Υποέργου Μητρώου)
2. ΟΠΣ (Ομάδα Υποέργου Παροχών)
3. ΤΑΞΥ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οδηγιών»

ΣΧΕΤ.: α. Η αρ.Φ40202/οικ.20611/4107/31-7-08 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών –
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. β. Εγκ.65/08

Σε συνέχεια της εγκ.65/08 – σχετικά με την ένταξη του κλάδου ασθένειας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ενόψη της τροπολογίας του Νόμου (ΦΕΚ 1512/31-7-08 τ.Β) θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση των οδηγιών που έχουν δοθεί και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Οι ασφ/νοι του τ.ΤΑΞΥ, των οποίων η ιατρική περίθαλψη παρέχεται από γιατρούς ειδικότητας μίσθωσης έργου των 11 περιοχών (Αττική, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Χαλκιδική) δεν θα αντικαταστήσουν τα βιβλιάρια υγείας ΤΑΞΥ με βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού είναι θεωρημένα μέχρι 31/12/08, ωστόσο θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρεται στο στέλεχος του βιβλιαρίου και ο ΑΜ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αυτό ισχύει και για την έκδοση νέων βιβλιαρίων υγείας, ή παλαιών ασφ/νων οι οποίοι θέλουν αλλαγή συνταγολογίου ή να ασφαλίσουν νέο μέλος οικογένειας.

Επί πλέον στις περιπτώσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω ασφ/νων, στους οποίους θα χορηγηθούν τα εν λόγω βιβλιάρια θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο ασφ/νων προκειμένου να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα για τυχόν έκδοση νέων βιβλιαρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα βάσει των οδηγιών της εγκ.65/08 θα μεριμνήσει η αρμόδια υπηρεσία του τ.ΤΑΞΥ για την απόσυρσή τους.
Αντίθετα για τους ασφ/νους του τ.ΤΑΞΥ των υπολοίπων περιοχών εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκ.65/08.

Αναλυτικότερα:
Η έκδοση νέων βιβλιαρίων υγείας στους νέους ασφ/νους εφόσον έχουν τις απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις (50) πενήντα ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή βάσει 15μήνου, θα γίνεται από τις υπηρεσίες του τ.ΤΑΞΥ με βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στα νέα βιβλιάρια θα αναγράφεται ο ΑΜ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν πρόκειται για παλιό ασφ/νο, ο οποίος θέλει αλλαγή συνταγολογίου ή να ασφαλίσει νέο μέλος οικογένειας τότε θα ακυρώνεται το βιβλιάριο του ΤΑΞΥ και θα εκδίδεται βιβλιάριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με κόκκινο στυλό τον αριθμό μητρώου του ΤΑΞΥ.
Και αυτή η διαδικασία θα γίνεται από τις υπηρεσίες του τ.ΤΑΞΥ .

Τέλος για όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν επιστροφή δαπάνης μέχρι 31/7/08 ή δαπάνες Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων (παροχές σε χρήμα), θα συντάσσονται οι σχετικές αποφάσεις από τα κλιμάκια υπαλλήλων του τ.ΤΑΞΥ και θα αποστέλλονται προς εκτέλεση στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπογραφή Προϊσταμένου και Δ/ντή Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Το τ.ΤΑΞΥ θα πρέπει να ενημερώσει τους ασφ/νους του για τις νέες αλλαγές.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο