Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2007 ]

1069921/10799/Β0012/22.10.2007 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1069921/10799/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ.: 342/10.07.2007 αίτησή σας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την σχετική αίτησή σας, μας γνωρίσατε ότι η εταιρεία σας καταβάλλει σε μισθωτούς υπαλλήλους της, που πραγματοποιούν κατ' εντολή της ταξίδια στην αλλοδαπή, ποσό αποζημίωσης προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης και διαμονής τους.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ.1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες υπηρεσίας που του έχουν ανατεθεί, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.4, του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε..

3. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., με την από 15-10-2007 συνεδρίασή της αποφάνθηκε, ότι αναφορικά με την αποζημίωση που καταβάλλετε σε υπαλλήλους σας για δαπάνες υπηρεσίας που τους ανατίθεται, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο., το ύψος όμως των ποσών αυτών, άπτεται πραγματικών περιστατικών και ελεγκτικών επαληθεύσεων και ως εκ τούτου ως θέμα πραγματικό θα πρέπει να εξεταστεί από τον έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο