Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2007 ]

1098738/11104/Β0012/25.10.2007 Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, την αποκλειστική εκμετάλλευση των οποίων έχει ο μισθωτής, διενεργείται με βάση την ωφέλιμη ζωή αυτών, η οποία είναι ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης με την μισθώτρια εταιρεία.

(Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, την αποκλειστική εκμετάλλευση των οποίων έχει ο μισθωτής, διενεργείται με βάση την ωφέλιμη ζωή αυτών, η οποία είναι ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης με την μισθώτρια εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1098738/11104/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλονται από εκμισθωτή για την απόκτηση δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών, την αποκλειστική εκμετάλλευση των οποίων έχει ο μισθωτής, διενεργείται με βάση την ωφέλιμη ζωή αυτών, η οποία είναι ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης με την μισθώτρια εταιρεία.

ΣΧΕΤ: 1) Τα αρ.πρωτ. 17688/22-12-2006 και 11905/9-10-2007 έγγραφά σας.
2) Το αρ.πρωτ: 1000272/10038/Β0012/24-7-2007 έγγραφό μας.


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τα σχετικά έγγραφά σας, προκύπτει, ότι η εταιρεία Α.Ε. (εκμισθώτρια), έχει αποκτήσει τα μισθωτικά δικαιώματα εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. Audio Visual κ.ο.κ.), έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος και με την ίδια σύμβαση μισθώνει στη συνέχεια σε αυτές τα εν λόγω δικαιώματα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έξι μήνες έως δύο έτη), χωρίς να επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί τα εν λόγω δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (όπως εμπορική εκμετάλλευση μέσω κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής προβολής ή μέσω αναπαραγωγής και διάθεσης σε DVD, Video κ.ο.κ.).

2. Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, με την από 22/05/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι εφόσον από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν προβλέπεται τρόπος απόσβεσης των μισθωτικών δικαιωμάτων, ορθά η εκμισθώτρια εταιρεία «...» διενεργεί αποσβέσεις επί αυτών με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, δηλαδή την χρονική διάρκεια της σύμβασης με την κάθε μισθώτρια εταιρεία.

3. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων μη εποχιακών επιχειρήσεων διενεργούνται με βάση το Π.Δ. 299/2003 για όσους μήνες χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο για τις ανάγκες τις επιχείρησης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται, ότι για κάθε νέα μίσθωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, η απόσβεση αυτών θα αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά μισθώθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο