Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2007 ]

1104125/15090/Γ0012/21.11.2007 Απόσβεση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ).

(Απόσβεση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1104125/15090/Γ0012

ΘΕΜΑ: Απόσβεση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ).

ΣΧΕΤ.: Το από 31.10.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β' της παρ.15 του άρθρου 4 του π.δ/τος 299/2003, με το οποίο καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων, για τα λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις των λοιπών επιχειρήσεων (δηλαδή όσων δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό), ορίστηκε κατώτερος συντελεστής απόσβεσης 11% και ανώτερος 15%.

2. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν και οποιονδήποτε άλλον ενδιάμεσο ακέραιο συντελεστή μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων.

3. Μετά από τα παραπάνω και όσον αφορά στο ερώτημά σας για την απόσβεση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), δεδομένου ότι γι' αυτές δεν έχει ορισθεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης, θα αποσβεστούν με τον ακέραιο συντελεστή που θα επιλέξετε μεταξύ του κατώτερου 11 % και του ανώτερου 15%, τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των συγκεκριμένων παγίων στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο