Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2007 ]

1119095/2331/Α0012/28.12.2007 Έκπτωση αμοιβών μισθοδοσίας μελών Ο.Ε..

(Έκπτωση αμοιβών μισθοδοσίας μελών Ο.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1119095/2331/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αμοιβών μισθοδοσίας μελών Ο.Ε..


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω Νόμου (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχ/ση κ.λπ.) δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών της.

2. Στο αίτημά σας αναφέρετε ότι μέλη ομορρύθμου εταιρίας παρέχουν εργασία σε αυτήν και ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν οι μισθοί των μελών αυτών δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

3. Συνεπώς ύστερα από τα παραπάνω οι δαπάνες μισθοδοσίας των μελών που αναφέρεσθε δεν αποτελούν δαπάνες εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδά της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο