Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1009381/195/Α0012/29.3.2007 Χαρακτηρισμός εισοδήματος αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα του από δικό του εστιατόριο.

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα του από δικό του εστιατόριο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1009381/195/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος αγρότη που διαθέτει τα προϊόντα του από δικό του εστιατόριο.


Απαντώντας στην από 24.1.07 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι εφόσον γεωργική επιχείρηση διαθέτει τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της, χοιρινά ζώντα ή σφαγμένα, στον τόπο παραγωγής τους χονδρικώς ή σε περιορισμένη κλίμακα λιανικώς ή τα μεταφέρει στα κέντρα κατανάλωσης με ίδια μεταφορικά μέσα ή τρίτων και τα διαθέτει χονδρικά απευθείας στους χονδρεμπόρους, σε κάθε περίπτωση αποκτά γεωργικό εισόδημα. Περίπτωση άσκησης παράλληλα με τη γεωργική και εμπορικής επιχείρησης υπάρχει για το αυτό πρόσωπο, όταν τα προϊόντα της δικής του γεωργικής παραγωγής, είτε και «συναφή» προϊόντα παραγωγής τρίτων, διαθέτονται λιανικώς σε αξιόλογες ποσότητες και κατά σύστημα, ώστε να επιδιώκεται η κάρπωση και του εμπορικού κέρδους από τη λιανική αυτή πώληση. Τέτοια περίπτωση υπάρχει, όταν η παραγωγή της γεωργικής επιχείρησης διοχετεύεται μέσω υποκαταστήματος της (π.χ. κρεοπωλείου) κατά σύστημα λιανικώς, όπου διατίθενται (όχι απαραίτητα) και «συναφή» προϊόντα παραγωγής τρίτων. Το κέρδος από τη λιανική αυτή πώληση των προϊόντων συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής (η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά το άρθρο 41 του Κ.Φ.Ε. στον καθορισμό του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις) και της τιμής λιανικής πώλησης αυτών. Αυτό το κέρδος αποτελεί το μικτό κέρδος από την εμπορία των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει θέμα διπλής φορολογίας για το αυτό εισόδημα, γιατί η γεωργική επιχείρηση σταματάει στη χονδρική διάθεση του κρέατος, έστω και αν αυτό διοχετεύεται μέσω του υποκαταστήματος της επιχείρησης (σχετ. 1130553/2258/Α0012/18.2.1998, 1119179/2700/Α0012/23.10.1995 και Ε.5574/19.8.1987 έγγραφα).

2. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι είστε αγρότης και παράλληλα στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος αγροτοτουρισμού του Υπουργείου Γεωργίας έχετε ένα εστιατόριο μέσω του οποίου διαθέτετε τα προϊόντα που παράγετε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ασκείτε γεωργική επιχείρηση η οποία σταματάει στη χονδρική διάθεση των αγροτικών προϊόντων, ενώ τα έσοδα από την εκμετάλλευση του εστιατορίου αποτελούν εμπορική επιχείρηση. Το μικτό κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων μέσω του εστιατορίου συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της τιμής λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών και της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης κατά το χρόνο και στον τόπο της παραγωγής τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο