Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2007 ]

1000420/15/Α0012/18.4.2007 Φορολόγηση υπεραξίας τρίκυκλου επιβατικού οχήματος.

(Φορολόγηση υπεραξίας τρίκυκλου επιβατικού οχήματος. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1000420/15/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση υπεραξίας τρίκυκλου επιβατικού οχήματος.


Σε απάντηση του 30109/18.10.2006 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η υπηρεσία μας με το 1094061/2184/Α0012/29.11.2006 έγγραφό της το οποίο κοινοποιήθηκε και σε σας, ζήτησε πληροφορίες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αναφορικά με το χαρακτηρισμό των οχημάτων ως τρίτροχων. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στο απαντητικό του έγγραφο αναφέρει ότι βάσει της 2002/24/Ε.Κ οδηγίας, τρίκυκλα χαρακτηρίζονται τα οχήματα με τρεις συμμετρικά διατεταγμένους τροχούς, που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/ και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 χλμ./ώρα. Ως τρίκυκλα λογίζονται και τα τετράκυκλα των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 400 kg (500 kg στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kw. Τα τετράκυκλα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα.

2. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι στις διατάξεις των ν.1146/1972 και ν.1160/1981, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του υπερτιμήματος που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση των οχημάτων, δεν προβλέπεται κατηγορία τρίκυκλων οχημάτων, γίνεται δεκτό η υπεραξία των τρίκυκλων που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, να προσδιορίζεται όπως προβλέπεται και στην περίπτωση των μοτοσικλετών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο