Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

1001986/40/Α0012/25.4.2007 Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.

(Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1001986/40/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ως επιχείρησης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο, δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

2. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε3930/εγκ.25/23.2.1968 εγκυκλίου διαταγής μας «περί κοινοποιήσεως του Α.Ν. 285/1968», αποτελεί επιχείρηση και η ενέργεια μιας μόνο πράξης αρκεί να αποσκοπεί σε πραγματοποίηση κέρδους.
Δηλαδή, βασικό στοιχείο για να χαρακτηρισθεί μια «μεμονωμένη πράξη» σαν επιχείρηση είναι η πρόθεση για την πραγματοποίηση του κέρδους.

3. Σύμφωνα με την αίτησή σας, σε οικόπεδο έκτασης 1.200 τ.μ., έγινε κατανομή το 2006 με κάθετη ιδιοκτησία σε πέντε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή μια ομόρρυθμη τεχνική εταιρία ανέγερσης και πώλησης ακινήτων (κατοικιών) και τεσσάρων φυσικών προσώπων, από τα οποία τα τρία είναι και μέλη της ομόρρυθμης αυτής εταιρίας.
Τίθεται το ερώτημα της φορολογικής μεταχείρισης σε περίπτωση πώλησης ακινήτων (κατοικιών) από τα φυσικά πρόσωπα.

4. Ύστερα από τα πιο πάνω, στην προαναφερόμενη περίπτωση, της πώλησης από τα φυσικά πρόσωπα των ανεγειρόμενων ακινήτων (κατοικιών), ενόψει του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα ασκούν το επάγγελμα του κατασκευαστή με τη μορφή συνεστημένης από αυτούς ομόρρυθμης κατασκευαστικής εταιρίας και με δεδομένο ότι πρόκειται στην ουσία για .προέκταση της δραστηριότητας ανέγερσης - πώλησης ακινήτων, που εκδηλώθηκε εξωεταιρικά, επειδή το οικόπεδο δεν αποτελεί στο σύνολό του κυριότητα της ομόρρυθμης κατασκευαστικής εταιρίας, αλλά μέρος αυτού ανήκει στα μέλη του, η πώληση αυτή, θεωρείται ως εμπρόθετα κερδοσκοπική και φορολογείται ως εισόδημα Δ' κατηγορίας.
Το θέμα αυτό, ως πραγματικό, ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος και αποφαίνεται τελικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο