Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1042496/821/Α0012/15.6.2007 Δηλώσεις φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων.

(Δηλώσεις φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1042496/821/Α0012

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις φορολογίας Υπεραξίας Αυτοκινήτων.


Απαντώντας σε ερώτημά σας, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παραγρ.3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

2. Προκειμένου για εκποίηση οχήματος IX παγίου στοιχείου επιχείρησης, ο προσδιορισμός του υπερτιμήματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1160/1981. Τονίζεται ότι από το νόμο αυτό ορίζεται ότι προ της σύνταξης της πράξης μεταβίβασης του οχήματος απαιτείται να υποβληθεί, στον αρμόδιο για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σχετική δήλωση.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος πάγιου στοιχείου επιχείρησης, αιτία θανάτου, το όχημα μεταβιβάζεται σε όλους τους κληρονόμους κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας και φορολογείται με τις διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών. Συνεπώς δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος επομένως και στην υποβολή της δήλωσης των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.1160/81.

4. Κάθε μετέπειτα μεταβίβαση του οχήματος αυτού από τους κληρονόμους, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 28, εφόσον το όχημα αυτό είναι πάγιο στοιχείο της ίδιας επιχείρησης η οποία συνεχίζει με τους κληρονόμους ή άλλης που ιδρύθηκε από αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 7 του ν.1160/81 από τον κάθε κληρονόμο, ο οποίος είναι και ο πωλητής, κατά το ποσοστό του, στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος του Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

5. Η Δ30 του ίδιου Υπουργείου στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά στη Δ/νσή μας, για τυχόν, περαιτέρω δικές μας ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο