Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2007 ]

1069087/1365/Α0012/17.7.2007 Εισόδημα που προέρχεται από διαφημίσεις πάνω σε περίπτερο.

(Εισόδημα που προέρχεται από διαφημίσεις πάνω σε περίπτερο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1069087/1365/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισόδημα που προέρχεται από διαφημίσεις πάνω σε περίπτερο.


Σε απάντηση του 22558/6.7.2007 εγγράφου σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις τα κέρδη από παρεπόμενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα με τον κύριο σκοπό της.

2. Όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από τη Διοίκηση με το 1104783/1995/Α0012/13.3.2001 έγγραφό της, το εισόδημα που αποκτάται από την ενοικίαση εξωτερικού χώρου περιπτέρου (τέντες) για την τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών από διαφημιστική εταιρεία δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος γιατί εμπίπτει στις διατάξεις της περ.δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 (παράγραφος 1 του παρόντος) και συνεπώς φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. Συνεπώς τα εισοδήματα που προέρχονται από διαφημίσεις επί του περιπτέρου δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και πρέπει να διαγραφούν από τον κωδικό 659 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 καθόσον αποτελούν φορολογητέο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

4. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ.1047/21.2.2001 διαταγή μας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Όταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή από τρίτο πρόσωπο, ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ. πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογουμένου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις - εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο