Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1113071/11237/Β0012/15.11.2007 Τα ποσά που εισπράττει ο εκμισθωτής από τη σύναψη χρονομεριστικής μίσθωσης φορολογούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

(Τα ποσά που εισπράττει ο εκμισθωτής από τη σύναψη χρονομεριστικής μίσθωσης φορολογούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1113071/11237/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που εισπράττει ο εκμισθωτής από τη σύναψη χρονομεριστικής μίσθωσης φορολογούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤ.: Η από 23.04.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτησή σας, που μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1040459/258/0015/14.6.2007 έγγραφο της Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ. Ε.10976/5/ΠΟΛ.243/13.8.1988 εγκύκλιό μας έχει γίνει δεκτό, ότι κατά τη χρονομεριστική μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων με βάση τον ν. 1652/1986 ο εκμισθωτής αναλαμβάνει, με βάση τη χρονομεριστική μίσθωση, να παρέχει προς τους πελάτες υπηρεσίες ξενοδόχου και δεν αποξενούται από τη χρήση του τουριστικού καταλύματος του. Επομένως, το εισόδημα που αποκτά από τη χρονομεριστική μίσθωση αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και για την υπαγωγή του σε φόρο εισοδήματος θα κατανέμεται, με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σε τόσες χρήσεις όσες είναι η διάρκεια της συναπτόμενης κάθε φορά χρονομεριστικής σύμβασης, αφού αυτό προεισπράττεται έναντι της παροχής υπηρεσιών που θα προσφερθούν μελλοντικά στο μισθωτή.

2. Περαιτέρω, αναφορικά με την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ.πρωτ.Α9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11-12-1987 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 719 Β'/15-12-1987), οι οποίες αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιό μας, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας φωτοαντίγραφο του 16384/5.10.2007 απαντητικού εγγράφου του σε σχετικό ερώτημά μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο