Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

1091018/1765/Α0012/24.10.2007 Δήλωση τόκων χρηματικής αποζημίωσης που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση.

(Δήλωση τόκων χρηματικής αποζημίωσης που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1091018/1765/Α0012

ΘΕΜΑ: Δήλωση τόκων χρηματικής αποζημίωσης που επιδικάστηκαν με δικαστική απόφαση.

Απαντώντας στο από 26.9.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 25 και της παρ.4 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 θεωρούνται ως εισόδημα από κινητές αξίες που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου ως χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των τόκων.

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύμφωνα με τα στοιχεία που στείλατε συνημμένα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από φορολογούμενη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2006 δηλώνοντας ποσό χρηματικής αποζημίωσης και τόκους για τα έτη από 2001 έως 2005 που έλαβε από το «...» Νοσοκομείο το 2005 εξαιτίας ζημιών που υπέστη κατά τη διάρκεια νοσηλείας της στο «...» Νοσοκομείο Αθηνών. Ωστόσο μετά την εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων, για τις οποίες προέκυψε φόρος, η φορολογούμενη υπέβαλε στις 18.7.2007, σύμφωνα με τη βεβαίωση ανάλυσης των τόκων που της χορηγήθηκε στις 7.7.2007 από το Νοσοκομείο, αρχικές δηλώσεις για τα έτη 2002 και 2003 δηλώνοντας τους τόκους που αντιστοιχούν στα έτη αυτά, συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη 2004 και 2005 δηλώνοντας τους τόκους που αναλογούν στα έτη αυτά και διορθωτική - ανακλητική δήλωση για το οικ. έτος 2006 ανακαλώντας το σύνολο των τόκων που εισέπραξε και δηλώνοντας μόνο το ποσό των τόκων που αναλογεί το έτος αυτό.

3. Κατόπιν των ανωτέρω οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση δηλώνονται ως εισόδημα του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν. Επομένως, η Υπηρεσία σας, αφού ελέγξει τα σχετικά στοιχεία και διαπιστώσει το χρόνο καταβολής ή πίστωσης των επιδικασθέντων τόκων στο όνομα του δικαιούχου, θα δεχθεί και θα εκκαθαρίσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους ή των οικονομικών ετών μέσα στη χρήση του οποίου καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν οι τόκοι αυτοί. Τις λοιπές τροποποιητικές ή ανακλητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, για τον ίδιο λόγο δεν θα τις εκκαθαρίσετε και θα απαντήσετε σχετικά για το λόγο της μη εκκαθάρισης αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο