Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1105406/2084/Α0012/14.11.2007 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που προέρχεται από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας στην οποία εργάζονται.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που προέρχεται από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας στην οποία εργάζονται.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105406/2084/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που προέρχεται από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας στην οποία εργάζονται.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, από κέρδη ανώνυμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους.

2. Περαιτέρω, στο εισόδημα αυτό ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου (παρ.1, άρθρου 54 Κ.Φ.Ε.).

3. Από τις παραπάνω διατάξεις, προκύπτει ότι, εφόσον η συγκεκριμένη αμοιβή των 2.490 ευρώ προέρχεται από διανομή κερδών της «...» στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, δεν φορολογείται και αναγράφεται στον κωδικό 659 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Βλ. και σελ. 35 φυλλαδίου με οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης οικον. έτους 2007).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο