Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1074592/1473/Α0012/8.10.2007 Έκπτωση δαπάνης επισκευής τέντας από το ακαθάριστο εισόδημα εκμισθούμενης οικοδομής.

(Έκπτωση δαπάνης επισκευής τέντας από το ακαθάριστο εισόδημα εκμισθούμενης οικοδομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1074592/1473/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης επισκευής τέντας από το ακαθάριστο εισόδημα εκμισθούμενης οικοδομής.

Απαντώντας στην από 26.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007, από το ακαθάριστο εισόδημα εκμισθούμενης κατοικίας εκπίπτει πάγιο ποσοστό αποσβέσεων 10% και ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων, αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου και καθορισμού μισθώματος και για δαπάνες επισκευής και συντήρησης της οικοδομής με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (σχετ. περ.α' παραγρ.1 άρθρο 23 ν.2238/1994).

2.- Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994 αφορούν το ίδιο το ακίνητο και όχι αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στον εξωτερικό οργανισμό του κτηρίου και μπορούν να αποχωρισθούν αυτού χωρίς να υποστούν βλάβη τα ίδια ή το κτήριο ή χωρίς να αλλοιωθεί η ουσία ή ο προορισμός του κτηρίου (όπως π.χ. τέντες, κεραίες κ.λπ.).

3.- Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα της εκμισθούμενης κατοικίας δεν παρέχεται ευχέρεια να εκπέσει ποσοστό της δαπάνης επισκευής της τέντας αυτής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο