Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1089111/1741/Α0012/14.11.2007 Δαπάνη ανέγερσης οικοδομής που ανεγείρεται από το μισθωτή με δαπάνες του, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη εκμισθωτή.

(Δαπάνη ανέγερσης οικοδομής που ανεγείρεται από το μισθωτή με δαπάνες του, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη εκμισθωτή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1089111/1741/Α0012

ΘΕΜΑ: Δαπάνη ανέγερσης οικοδομής που ανεγείρεται από το μισθωτή με δαπάνες του, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη εκμισθωτή.

Σε απάντηση της από 19.9.2007 επιστολής σας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου, ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται στις περιπτώσεις μισθώσεων διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα έτη ............, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις οικοδομών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδημα από αποκτιέται από το μισθωτή ή επιφανειούχο .......... ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσματα της οικοδομής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, είτε άμεσα από υπεκμίσθωση είτε έμμεσα από ιδιοχρησιμοποίηση.

3. Αντίθετα, δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται..........ως βιομηχανοστάσια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ειδικά ανεγερθεί για τη λειτουργία βιοτεχνίας και βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οικοδομήματα επεξεργασίας κα συντήρησης καπνών

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, εκτός άλλων, για ανέγερση οικοδομών.

5. Από την επιστολή σας προκύπτει ότι ιδιοκτήτες ενός οικοπέδου είναι οι δύο σύζυγοι με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. Ο σύζυγος εκμισθώνει, στην ατομική επιχείρηση που διατηρεί η σύζυγός του, το 50% του οικοπέδου που του ανήκει, με σκοπό την ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση της επιχείρησης. Μετά τη λήξη της δεκαετούς μίσθωσης, το ακίνητο θα περιέλθει στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

6. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω και τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις, σας πληροφορούμε τα εξής:
α) Το 50% της αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της ανέγερσης της λογίζεται ως εισόδημα από οικοδομές του συζύγου. καθόσον το κτίσμα μετά τη λήξη της μίσθωσης θα παραμείνει και θα ανήκει στην κυριότητα του κατά 50%.
Επιπλέον, το μίσθωμα που συμφωνήθηκε για την εκμίσθωση από το σύζυγο, του 50% του οικοπέδου στην ατομική επιχείρηση της συζύγου του, αποτελεί για τον σύζυγο εισόδημα από ακίνητα.
β) Ο μισθωτής και εν προκειμένω η ατομική επιχείρηση της συζύγου, θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση κατά 50%,όπως ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994.
Επίσης με το τεκμήριο ανέγερσης της οικοδομής βαρύνεται ο μισθωτής - η ατομική επιχείρηση της συζύγου - ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση της οικοδομής και ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά των δαπανών.

7. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, το θέμα σας συνδέεται άμεσα με πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, η εξέταση των
οποίων εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο