Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2007 ]

1050058/974/Α0012/1.8.2007 Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.

(Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1050058/974/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποκείμενο του τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα οικοδομών.


Απαντώντας στην από 22.5.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΧ τα μισθώματα που προέρχονται από εκμίσθωση οικοδομών, χωρίς καμία έκπτωση, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (παρ.2α αρθ.13 ΚΤΧ), το οποίο από 1.1.2007 μειώθηκε σε 1,5% (παρ.4 αρθρ.3 ν.3522/2006). Υπόχρεος για δήλωση και καταβολή του τέλους χαρ/μου στο Δημόσιο είναι ο υπόχρεος για το φόρο εισοδήματος από οικοδομές, εκμισθωτής (παρ. 2ε αρθ. 13 του ΚΤΧ). Το τέλος χαρ/μου επί των μισθωμάτων συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με το φόρο εισοδήματος εξ οικοδομών του φορολογούμενου με την εκκαθάριση της υποβαλλόμενης ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (παρ. 2γ αρθρ. 13 ΚΤΧ).Το τέλος χαρ/μου επί των μισθωμάτων Βαρύνει εξ ημισείας τον μισθωτή και τον εκμισθωτή (παρ. 2ζ αρθ. 13 ΚΤΧ). Οι διατάξεις αυτές είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς το τέλος χαρτοσήμου, ύστερα από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων, μπορεί να βαρύνει εξ ολοκλήρου είτε τον εκμισθωτή είτε τον μισθωτή (σχετ. το 381/Τ. & ΕΦ/24.7.2007 έγγραφο).

2. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στις μισθώσεις που καταρτίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, με το οποίο συμφωνείται ότι το τέλος χαρτοσήμου θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον μισθωτή, δεν θα προσαυξάνεται το συμφωνηθέν μίσθωμα με το ποσοστό 50% του τέλους χαρτοσήμου, που από τις διατάξει της παρ. 2ζ αρθ. 13 ΚΤΧ βαρύνει τον εκμισθωτή.
Τέλος διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή στην υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος, δηλώνεται μόνο το συμφωνηθέν μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου βεβαιώνεται κατά την εκκαθάριση της οικείας δήλωσης από το TAXIS (σχετ. το 1021381/489/Α0012/27.3.2003 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο