Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1020868/404/Α0012/30.3.2007 Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτου στο πρώτο μη παραγραφόμενο έτος.

(Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτου στο πρώτο μη παραγραφόμενο έτος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1020868/404/Α0012

ΘΕΜΑ:Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτου στο πρώτο μη παραγραφόμενο έτος.

Απαντώντας στην από 28.2.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόμου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.

2. Επίσης, σύμφωνα με την Ε10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά τον πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου.

3. Ακόμα, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1092415/1715/Α0012/31.10.2005 έγγραφο) ότι σε περίπτωση κάλυψης τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή συναλλάγματος, όταν η εισαγωγή γίνεται σε προηγούμενο έτος από εκείνο που πραγματοποιείται η δαπάνη που πρέπει να καλυφθεί, το ποσό του συναλλάγματος αυτού θα ληφθεί υπόψη στο σχηματισμό κεφαλαίων προηγουμένων ετών.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγμα στο σχηματισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση του έτους στο οποίο έχει εισαχθεί και στην περίπτωση που το έτος αυτό έχει παραγραφεί, να δηλωθεί στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος.

4. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι θέλετε να καλύψετε τεκμαρτή δαπάνη του οικονομικού έτους 2006 με κεφάλαιο προηγουμένων ετών στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό από πώληση ακινήτου σας, που πραγματοποιήθηκε το έτος 1996, χωρίς όμως να έχετε δηλώσει το ποσό αυτό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου οικονομικού έτους 1997.

5. Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται δεκτό, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας να έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας. Επομένως για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης οικονομικού έτους 2006 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφάλαιο προηγουμένων ετών που σχηματίστηκε μεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση ακινήτου που έγινε το 1996, δηλαδή σε έτος προγενέστερο εκείνου που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη, εφόσον το δηλώσετε ως κεφάλαιο προηγουμένων ετών με συμπληρωματική δήλωση του αμέσως επόμενου μη παραγεγραμμένου οικ. έτους ήτοι του 2001 το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006 παραγράφεται στις 31.12.2008.
Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγγραφο).

6. Τέλος το θέμα ως πραγματικό εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισμό του κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών καθώς και τη μη ανάλωσή του για κάλυψη τεκμηρίου κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο