Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1015860/298/Α0012/2.5.2007 Ανάλωση κεφαλαίου.

(Ανάλωση κεφαλαίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ, 1015860/298/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου.


Σε απάντηση του από 9.2.07 ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2, περ. ζ' του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ορίζεται ότι η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενη έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ήτοι δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν πραγματοποιηθεί δαπάνη η οποία δεν καλύπτεται από τα εισοδήματα του οικείου έτους ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και θα πρέπει να συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φωτοαντίγραφο της κατάστασης με την οποία θα προκύπτει το κεφάλαιο που παρέμεινε αδιάθετο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης. Αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τη διαφορά, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της τεκμαρτής δαπάνης, που πρέπει να καλυφθεί, το υπερβάλλον μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.
Συνεπώς, εάν οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 17, Κ.Φ.Ε.), π.χ. αυτοκινήτου και οι δαπάνες διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.), π.χ. σκάφους του έτους 2006, δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα του έτους αυτού, δηλαδή είναι μεγαλύτερες, το συνολικό ετήσιο εισόδημα σας θα προσδιορισθεί με βάση τις δαπάνες αυτές (τεκμαρτές δαπάνες). Το αδιάθετο κεφάλαιο προηγούμενων ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των τεκμηρίων αυτών.

3. Η Δ.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτησή σας παρακαλείται να σας παράσχει ειδικότερες οδηγίες σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά των φορολογικών σας δηλώσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο