Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2007 ]

1052535/1000/Α0012/29.5.2007 Υπόθεση «......».

(Υπόθεση «......». )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1052535/1000/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπόθεση «......».


Σε συνέχεια του παραπάνω θέματος, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας προς τη Γενική Δ/νση Τελωνείων, σχετικά με το θέμα της μετοικεσίας, η αρμοδία διεύθυνση με το Φ. 522/12/3.5.07 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι για τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ που έρχονται να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα και πρόκειται να μεταφέρουν μόνο την οικοσκευή τους δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού μετοικεσίας, ενώ απαιτείται στην περίπτωση που πρόκειται να μεταφέρουν κάποιο μέσο μεταφοράς. Εξάλλου είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου να κάνει χρήση του πιστοποιητικού ή όχι και συνεπώς υπάρχει πιθανότητα κάποιο πρόσωπο να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του χωρίς να ζητήσει την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.

3. Με δεδομένο ότι, η έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας δεν είναι απαραίτητη προκειμένου για την απόδειξη μεταφοράς από αλλοδαπό της κατοικίας του στην Ελλάδα, εφόσον η συγκεκριμένη φορολογούμενη ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πριν το οικ. έτος 2005 που υπέβαλε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την ΠΟΛ 1130/17.4.2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης των χρηματικών κεφαλαίων που εισήγαγε η φορολογούμενη στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, με βάση τα παραπάνω εφόσον η υπόψη φορολογούμενη κριθεί ότι το οικονομικό έτος 2005 που υπέβαλε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και μετά, ήταν κάτοικος Ελλάδας, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εκκαθάριση των δηλώσεων είναι η Δ.Ο.Υ....

4. Τέλος, η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του ερωτήματος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο