Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1060070/1191/Α0012/13.7.2007 Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή και απώλεια πρωτοτύπου βεβαίωσης εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων.

(Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή και απώλεια πρωτοτύπου βεβαίωσης εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1060070/1191/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή και απώλεια πρωτοτύπου βεβαίωσης εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων.


Απαντώντας στο από 18-6-2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα', της περίπτωσης δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, με εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Προκειμένου να καλυφθεί η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και όχι απλή μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό μη κατοίκου Ελλάδας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα σε δικαιούχο κάτοικο Ελλάδας.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόμενης ΠΟΛ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ) που αποτελούσαν μέχρι 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

4. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέμα κάλυψης τεκμηρίου για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, αυτό μπορεί να καλυφθεί με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό με την προϋπόθεση να υπάρχει αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από τράπεζα στη οποία υποχρεωτικά να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου ποσού.

5. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αίτησής σας, κάτοικος Γερμανίας αγόρασε ακίνητο στην Ελλάδα αντί 67.900 ευρώ. Το ποσό αυτό εμβάσθηκε από γερμανική τράπεζα σε ελληνική τράπεζα και ειδικότερα σε λογαριασμό του πωλητή. Για τη μεταφορά αυτή, η ελληνική τράπεζα χορήγησε σχετική βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στο όνομα του πωλητή.

6. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι εφόσον η βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του αγοραστή, όπως ορίζεται από την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ1130/2002 Α.Υ.Ο. (κανονιστική πράξη) και τηρώντας την τυπικότητα των ισχυουσών διατάξεων η υπόψη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Πάντως, επειδή το θέμα είναι πραγματικό, ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εφόσον επαληθευτεί ότι αποστολέας και δικαιούχος του εισαγόμενου ποσού είναι πράγματι ο εν λόγω κάτοικος εξωτερικού, η αποδεδειγμένη πλέον εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από τον αγοραστή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη του τεκμηρίου της αγοράς του οικοπέδου.

7. Τέλος, σύμφωνα με την 1045120/948/Α0012/13.5.2003 διαταγή μας σε περίπτωση απώλειας του οριζόμενου από την ΠΟΛ.1020/1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών δικαιολογητικού εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ εξετάζει το θέμα ως πραγματικό και κρίνει με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε αντικατάσταση του απολεσθέντος αποδεικτικού αν πράγματι εισήχθησαν χρήματα από την αλλοδαπή προκειμένου να κάνει δεκτά τα εν λόγω δικαιολογητικά για κάλυψη τεκμηρίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο