Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1062825/1257/Α0012/13.7.2007 Έκπτωση δαπανών των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994 από τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους με σκοπό την ανάλωση.

(Έκπτωση δαπανών των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994 από τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους με σκοπό την ανάλωση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1062825/1257/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994 από τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους με σκοπό την ανάλωση.

Απαντώντας στην 25.6.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.3296/2004, οι οποίες αντικατέστησαν την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι σε ισχύ και έχουν ως εξής:
«Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται τις εφαρμογής του τεκμηρίου».

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3220/2004, η οποία εφαρμόζεται από 1.1.2003 και μετά, καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep και εφαρμόζονται πλέον ανάλογα γι' αυτού του τύπου αυτοκίνητα οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

3. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου που αφορά έτη μέχρι το 2002 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου δαπανών για τα αυτοκίνητα τύπου Jeep, προκειμένου να υπολογιστεί το κεφάλαιο κάθε έτους προς ανάλωση, οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι και την 31.12.2002 και όριζαν τον τρόπο υπολογισμού του τεκμηρίου για αυτού του τύπου αυτοκίνητα. Για τα έτη 2003 και μετά ισχύει ό,τι αναφέρεται στην περίπτωση β', παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 όσον αφορά τον προσδιορισμό του τεκμηρίου.

4. Τέλος, σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζεται νομοθετική ρύθμιση που να τροποποιεί τις ανωτέρω διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο