Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1071867/1405/Α0012/18.7.2007 Κάλυψη τεκμηρίου με χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (εκποίηση λιρών Αγγλίας).

(Κάλυψη τεκμηρίου με χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (εκποίηση λιρών Αγγλίας).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071867/1405/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (εκποίηση λιρών Αγγλίας).

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται μεταξύ άλλων, με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.στ' του ιδίου άρθρου, η δωρεά στο φορολογούμενο ή η γονική παροχή χρηματικών ποσών καλύπτουν ή περιορίζουν τη διαφορά εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη ανεξάρτητα αν η δήλωση αυτή είναι αρχική εμπρόθεσμη ή αρχική εκπρόθεσμη ή συμπληρωματική.

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι, ο παππούς σας λίγο πριν την αποβίωσή του, σας έδωσε ως δώρο για τον επικείμενο γάμο σας, ένα κουτί με χρυσά νομίσματα τα οποία εκποιήσατε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό της εκποίησης το συμπεριλάβατε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007 προκειμένου να καλύψετε τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Η Δ.Ο.Υ. Β'...δεν έκανε δεκτό το ποσό αυτό.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματικό ποσό που αποκτήσατε από τη διάθεση (εκποίηση) περιουσιακού στοιχείου (Λιρών Αγγλίας) για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης εφόσον δικαιολογήσετε την απόκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου και εφόσον έχετε δηλώσει μέχρι 31.12.2006 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του ερωτήματος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο