Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2007 ]

1084915/1642/Α0012/14.9.2007 Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο ανέγερσης πρώτης κατοικίας.

(Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο ανέγερσης πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1084915/1642/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο ανέγερσης πρώτης κατοικίας.


Σε απάντηση του από 5.9.2007 ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξαιρείται του τεκμηρίου η δαπάνη ανέγερσης από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του ή των προσώπων που τους βαρύνουν, οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά μέτρα.

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' του ίδιου άρθρου, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή τεκμηρίου, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. τα ποσά που προέρχονται από δάνεια στο φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη αυτού λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίου. Συγκεκριμένα, για την κάλυψη της διαφοράς που προέρχεται από ανέγερση πρώτης κατοικίας πάνω από 120 τ.μ. χρησιμοποιείται μόνο το τμήμα του δανείου που αντιστοιχεί στην πάνω από τα 120 τ.μ. επιφάνεια. Προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη το ποσό του δανείου αποτελεί η λήψη του πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση τραπεζικού δανείου ως ημερομηνία λήψης του θεωρείται η ημερομηνία εκταμίευσής του.

4. Τέλος, στη σύμβαση δανείου πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός χορήγησής του. Συγκεκριμένα, το ποσό του δανείου που χορηγείται για ανέγερση α' κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και όχι για την κάλυψη άλλων τεκμηρίων.

5. Συνεπώς, εφόσον το συγκεκριμένο δάνειο έχει ληφθεί για ανέγερση α' κατοικίας, η οποία είναι άνω των 120 τ.μ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δικαιολόγηση της τεκμαρτής δαπάνης (για την επιφάνεια άνω των 120 τ.μ.) και όχι για άλλο σκοπό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο