Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2007 ]

1076750/1515/Α0012/19.9.2007 Κάλυψη τεκμηρίου με κέρδη από λαχεία στην αλλοδαπή.

(Κάλυψη τεκμηρίου με κέρδη από λαχεία στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1076750/1515/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με κέρδη από λαχεία στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.: Η από 20.7.2007 αίτησή σας.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η διαφορά μεταξύ της συνολικής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ίδιου νόμου και του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δαπανών), προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δεν δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατά τον προσδιορισμό της παραπάνω διαφοράς, υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει.

2. Εξάλλου για την κάλυψη ή τον περιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη κάθε εισπραττόμενο χρηματικό ποσό, το οποίο αυξάνει την περιουσία του φορολογουμένου και των μελών της οικογενείας του (π.χ. κέρδη από λαχεία, χρηματικό βραβείο κ.αλ.).

3. Ο έλεγχος της νομιμότητας της βεβαίωσης κερδών από λαχεία αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. (Σχετ. και η 1051436/922/Α0012/ΠΟΛ.1144/25.5.2001 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο