Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1084127/1635/Α0012/4.10.2007 Φορολογική μεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

(Φορολογική μεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1084127/1635/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Απαντώντας στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει μεταξύ άλλων από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ 22Α) για ασφαλίσεις ζωής. Για το προηγούμενο εισόδημα παρακρατείται φόρος με συντελεστή δέκα πέντε (15%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Με την αυτοτελή αυτή φορολόγηση της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και δεν υπάρχει άλλη φορολογική επιβάρυνση του ποσού που θα λάβουν, είτε αυτό καταβληθεί εφάπαξ, είτε με τη μορφή περιοδικών παροχών (συντάξεων). Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή την εγγραφή αυτών στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας, (παρ.5 περ.β' αρ. 54 Κ.Φ.Ε.).

2. Επίσης, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 για κάλυψη τεκμηρίου ο φορολογούμενος δύναται να επικαλεσθεί πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, το ποσό της υπεραπόδοσης δύναται να καλύψει τεκμήριο.

3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε, μεταξύ άλλων, αν ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκειμένου να καλύψει τεκμήρια. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, το ποσό που επιστρέφεται κατά τη διακοπή ή λήξη του συμβολαίου διαχωρίζεται στο ποσό της υπεραπόδοσης, αν υπάρχει, και στο υπόλοιπο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται στον δικαιούχο.

4. Όσον αφορά το ερώτημα για το αν τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου κ.λπ. αποτελούν δαπάνες του άρθρου 16 και του άρθρου 17 του ν.2238/1994, η απάντηση είναι αρνητική, καθώς δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο.

5. Τέλος, επειδή τα ερωτήματα που θέτετε δεν αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση φορολογουμένου, η Υπηρεσία μας δεν δύναται να απαντήσει περαιτέρω.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο