Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1093280/1809/Α0012/4.10.2007 Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002.

(Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093280/1809/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002.


Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 13094/21.9.2007 εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.
Από τα παραπάνω, προκύπτει πως για τη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού από την Τράπεζα, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, καθώς από τη βεβαίωση που σας προσκόμισε ο φορολογούμενος σας δεν διευκρινίζεται το άτομο αυτό.
Επομένως, η Τράπεζα δεν χρειάζεται να σας βεβαιώσει ότι για τη συγκεκριμένη εισαγωγή δεν εκδίδει άλλο παραστατικό.
Επίσης, η εισαγωγή και μόνο χρημάτων (σε ευρώ) αρκεί για να καλύψει τεκμήριο, χωρίς να χρειάζεται να γίνει ανάληψη του ποσού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο