Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2007 ]

1091107/1771/Α0012/23.10.2007 Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.

(Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1091107/1771/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.

Απαντώντας στο ερώτημά σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η διαφορά (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δαπανών) μεταξύ της συνολικής δαπάνης των τεκμηρίων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε, καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή με επίσημα στοιχεία, προκειμένου για κάτοικο Ελλάδας.

2. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδος ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή (αρ. 19, παρ.2, περ.δ', υποπερ.γγ' του ν.2238/1994).

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι ο φορολογούμενος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας από το έτος 1991 και στη δήλωσή του για το οικονομικό έτος 2007 επικαλείται εισαγωγή συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκε το έτος 2006 από βελγική τράπεζα προκειμένου να καλύψει τεκμήρια. Τα χρηματικά ποσά που εισήγαγε προέρχονται από την περιουσία που δημιουργήθηκε στο Βελγικό Κονγκό.

4. Εφόσον, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, το συνάλλαγμα δεν προήλθε από καταθέσεις σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο Βελγικό Κονγκό κατά το χρόνο που ο φορολογούμενος είχε την κύρια κατοικία του εκεί, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των ανωτέρω, αλλά ο φορολογούμενος υποχρεούται να δικαιολογήσει την απόκτηση του συναλλάγματος.

5. Σημειώνεται ότι, για την ως άνω δικαιολόγηση, δηλαδή, για να αποδείξει ότι απόκτησε το ποσό του συναλλάγματος κατά το χρονικό διάστημα που είχε την κύρια κατοικία του στο εξωτερικό, ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να συνυποβάλει με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος σχετικά νόμιμα παραστατικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα βεβαίωση της φορολογικής αρχής του εξωτερικού ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχε υποβάλει στην αλλοδαπή. Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/2002 διαταγή μας, πρέπει να συνυποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η εισαγωγή στην Ελλάδα αυτού του ποσού στο όνομά του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο