Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2007 ]

1095789/1878/Α0012/26.10.2007 Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.

(Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1095789/1878/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο Ελλάδας.


Σε απάντηση της από 3.10.07 δεύτερης επιστολής σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η διαφορά (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δαπανών) μεταξύ της συνολικής δαπάνης των τεκμηρίων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε, καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή με επίσημα στοιχεία, προκειμένου για κάτοικο Ελλάδας.

2. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδος ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή, (αρ.19, παρ.2, περ.δ', υποπερ.γγ' του ν.2238/1994).

3. Στην επιστολή σας αναφέρετε πως είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας από το έτος 1991 και στη δήλωσή σας για το οικονομικό έτος 2007 επικαλείστε εισαγωγή συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκε το έτος 2006 από βελγική τράπεζα προκειμένου να καλύψετε τεκμήρια. Τα χρηματικά ποσά που εισαγάγατε προέρχονται από την εργασία σας στο Βελγικό Κονγκό.

4. Εφόσον, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, το συνάλλαγμα δεν προήλθε από καταθέσεις σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο Βελγικό Κονγκό κατά το χρόνο που είχατε την κύρια κατοικία σας εκεί, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των ανωτέρω, αλλά είστε υποχρεωμένος να δικαιολογήσετε την απόκτηση του συναλλάγματος.

5. Σημειώνεται ότι, για την ως άνω δικαιολόγηση, δηλαδή, για να αποδείξετε ότι αποκτήσατε το ποσό του συναλλάγματος κατά το χρονικό διάστημα που είχατε την κύρια κατοικία σας στο εξωτερικό, έχετε την υποχρέωση να συνυποβάλετε με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος σχετικά νόμιμα παραστατικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα βεβαίωση της φορολογικής αρχής του εξωτερικού ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχατε υποβάλει στην αλλοδαπή. Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/2002 διαταγή μας, πρέπει να συνυποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η εισαγωγή στην Ελλάδα αυτού του ποσού στο όνομά σας.

6. Η Δ.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση του φορολογούμενου, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο