Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-1994 ]

ΠΟΛ.1272/2.12.1994 Διακοπή υποβολής στατιστικών δελτίων

(Διακοπή υποβολής στατιστικών δελτίων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διακοπή υποβολής στατιστικών δελτίων

1136012/622/Β0013/ΠΟΛ. 1272/2.12.1994

ΠΟΛ 1272

Με τις αριθ. 1049476/770/20.4.1989/ΠΟΛ.1115/20.4.1989 και 1002578/21/11.1.1990/ΠΟΛ.1005/11.1.1990 εγκυκλίους μας, ζητήθηκε η υποβολή Στατιστικών δελτίων στην Υπηρεσία μας, σχετικών με τη φορολογία Κεφαλαίου.

Επειδή τα συγκεκριμένα Στατιστικά δελτία υποβάλλονται και στη Δ/νση Ελέγχων με το έντυπο Ε338 (Δελτίο υποθέσεων φορολογίας Κεφαλαίου, Εισοδήματος και Ελέγχων κατά μήνα), και επειδή εξέλιπε ο λόγος για τον οποίον είχαν ζητηθεί, κρίνεται σκόπιμη, η διακοπή της αποστολής των δελτίων αυτών στη Δ/νσή μας.

Εννοείται ότι η αποστολή του δελτίου Ε338 προς τη Δ/νση Ελέγχων, εξακολουθεί να ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο