Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2007 ]

1100247/1969/Α0012/9.11.2007 Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep.

(Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1100247/1969/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep.


Απαντώντας στο ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση την ΠΟΛ.1113/16.4.1998 διαταγή του Υπ. Οικονομικών για δαπάνες που πραγματοποιούνταν από 1.1.1998 και μετά καθιερώθηκε ο ειδικός διπλός τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep, ο οποίος ίσχυσε ως την 31.12.2002.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/28.1.2004) τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) καταργούνται. Με τις νέες διατάξεις καταργείται ο ειδικός διπλός τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep και καθιερώνεται ο ενιαίος τρόπος προσδιορισμού που ισχύει για όλα τα επιβατικά IX αυτοκίνητα.
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου αυτού για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2003 και μετά.

3. Επιπλέον όσον αφορά τον υπολογισμό κεφαλαίου προς ανάλωση, οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., ορίζουν ότι οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. εκπίπτουν, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Συγκεκριμένα, έως το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που θα αφαιρεθεί κατά το σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα υπολογιστεί με βάση την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία κάθε έτους προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%. Από 1.1.2003 η τεκμαρτή δαπάνη του Jeep που αφαιρείται θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο