Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2007 ]

1101725/1997/Α0012/19.11.2007 Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

(Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1101725/1997/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.


Απαντώντας στο αίτημά σας, αναφορικά με το πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ', παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ίδιου νόμου και του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ των άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

2. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

3. Ειδικότερα, στην 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών αναφέρεται η περίπτωση κατά την οποία το τίμημα αγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της δαπάνης - τεκμηρίου του έτους κτήσης. Συγκεκριμένα, η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωση β' της εγκυκλίου αναφέρει ότι αν το περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε μετά την 1.1.1988 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1828/89) και ο φορολογούμενος δεν επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους που αποκτήθηκε, επικαλείται όμως ανάλωση κεφαλαίου του έτους που πωλήθηκε, τότε σε εκείνο το έτος, ως τίμημα (χρηματικό ποσό που εισπράχθηκε από την πώληση του υπόψη περιουσιακού στοιχείου) που θα ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους πώλησης είναι η διαφορά μεταξύ του τιμήματος πώλησης και του τιμήματος κτήσης.

4. Στη δική σας περίπτωση αναφέρετε ότι το τίμημα αγοράς του ακινήτου ελήφθη υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και μάλιστα δηλώσατε ανάλωση κεφαλαίου. Στη συνέχεια πουλήσατε το ακίνητο και με το τίμημα της πώλησης θέλετε να καλύψετε τεκμήρια για το οικονομικό έτος 2007. Επικαλείστε ανάλωση κεφαλαίου του έτους πώλησης και εφεξής.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, και ύστερα από έλεγχο των δηλώσεων και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των οικονομικών ετών που δεν επικαλείστε, που μεσολάβησαν από την αγορά έως την πώληση του ακινήτου, δεν προκύπτουν αρνητικά υπόλοιπα για να συμψηφιστούν με τα επόμενα έτη που επικαλείστε. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το τίμημα αγοράς είχε δηλωθεί στο έτος αγοράς και είχε αναλωθεί κεφάλαιο τότε για την κάλυψη της αγοράς αυτής, γίνεται δεκτό να χρησιμοποιηθεί όλο το τίμημα στην ανάλωση κεφαλαίου του οικονομικού έτους 2003 (έτος πώλησης) και να μην αφαιρεθεί το τίμημα αγοράς, για το οποίο είχε αναλωθεί κεφάλαιο στο παρελθόν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο