Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2007 ]

1118794/2312/Α0012/28.12.2007 Κάλυψη ή περιορισμός προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με δάνειο.

(Κάλυψη ή περιορισμός προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με δάνειο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1118794/2312/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη ή περιορισμός προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με δάνειο.


Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 29332/4-12-2007 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23-3-1989 διαταγή μας, για να ληφθούν υπόψη τα δάνεια για κάλυψη τεκμηρίου. δεν πρέπει να είχαν ληφθεί νια άλλο σκοπό, π.χ. βιοτεχνικά δάνεια ή δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν αποτελεί τεκμήριο που θέλει να καλύψει ο φορολογούμενος (σχετ. Π. 1425/29-3-1988 έγγραφο).

2. Σύμφωνα με την περ.α' παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά όταν τα ποσά αυτά είναι πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν αγορές διάφορων περιουσιακών στοιχείων, δηλώνουν δάνεια, τα οποία έλαβαν για διαφορετικό σκοπό, π.χ. επισκευή ακινήτου (Α' περίπτωση) και επίσης, με στεγαστικό δάνειο, το ποσό του οποίου υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη αγοράς του ακινήτου, δηλαδή αντικειμενική αξία συν λοιπά έξοδα, να καλύπτουν άλλες δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (Γ' περίπτωση).
Ακόμα, σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας σύζυγος κάνει χρήση του δανείου που έλαβε ο έτερος σύζυγος για την κάλυψη δαπανών (Β' περίπτωση),

4. Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην περίπτωση Α', δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα επισκευαστικά δάνεια για άλλο σκοπό και στην περίπτωση Γ', το στεγαστικό δάνειο καλύπτει μόνο την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου και όχι άλλες δαπάνες.
Τέλος, στη Β' περίπτωση, μπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί δάνειο (εκτός του στεγαστικού), για κάλυψη τεκμηρίου, που έχει ληφθεί από τον άλλο σύζυγο, δεδομένου ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται σε οικογενειακή βάση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο