Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1049240/943/Α0012/12.6.2007 Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου.

(Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1049240/943/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β', της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση ανώνυμων εταιριών οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητικών ανώνυμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, μεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών η τεκμαρτή αυτή δαπάνη δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ι' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παρ.1 του άρθρου 126, του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

3. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύμφωνα με το αντίγραφο του τιμολογίου - δελτίου αποστολής που μας αποστείλατε συνημμένα αγοράσατε το 2004 ένα IX επιβατικό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES- Ε320 ELEGANCE 3199 cc και 22 φορολογήσιμων ίππων. Το αυτοκίνητο αυτό ύστερα από μετατροπή της ατομικής σας επιχείρησης σε ανώνυμη εισφέρθηκε όπως μας αναφέρεται στην επιστολή σας, στην ανώνυμη στην οποία είστε πρόεδρος.
Επίσης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αντίγραφο βεβαίωσης εργοστασιακής αξίας, που σας χορήγησε στις 9.5.2007 η επίσημη αντιπροσωπεία της MERCEDES- BENZ στην Ελλάδα, η εργοστασιακή αξία του εν λόγω αυτοκινήτου ανέρχεται στο ποσό των 44.406,50 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο «...» της MERCEDES- BENZ Ελλάς ΑΕΕ μας διευκρίνισε ότι η βεβαίωση εργοστασιακής αξίας που σας χορήγησε αφορά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και περιλαμβάνει την αξία του επιπλέον εξοπλισμού του αυτοκινήτου.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω αυτοκίνητο και εφόσον όπως μας αναφέρεται έχει εισφερθεί στην Α.Ε. που αγοράστηκε καινούργιο το 2004 και με εργοστασιακή αξία 44.406,50 ευρώ υπολείπεται του ποσού των 50.000 ευρώ επομένως δεν έχει τεκμήριο διαβίωσης. Ωστόσο στην περίπτωση που προέκυπτε τεκμήριο διευκρινίζεται ότι με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις θα μερίζονταν ισομερώς μεταξύ του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο χρήστης αυτού αφού το εν λόγω αυτοκίνητο ανήκει στην Α.Ε. και δεν ορίζεται διαφορετικά από τις προαναφερθείσες διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο