Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2007 ]

1047823/93/Α0012/10.7.2007 Τεκμήρια αγοράς.

(Τεκμήρια αγοράς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1047823/93/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήρια αγοράς.

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιδ' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) όπως τέθηκαν με την παρ.α' του άρθρου 33 του ν.3296/2004 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης προκειμένου για αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

3. Σύμφωνα με την 348/2006 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και ισχύει από 18.12.06 και μετά, η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 όπως και η αγορά μόνο του οχήματος επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 (περ.ιδ' του άρθρου 18 του ν.2238/1994).
Για λόγους ανάλογης εφαρμογής της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό από τη διοίκηση ότι η αγορά αυτοκινήτου ΦΙΧ από αγρότη ή επιχειρηματία, καθώς και η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης απαλλάσσεται από την εφαρμογή του τεκμηρίου της περ.α' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ως αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται από 18.12.06 και μετά (Σχετ. τα 1050960/970/Α0012/9.5.07 και 1102496/2385/Α0012/8.2.2007 έγγραφα).

4. Κατόπιν των ανωτέρω η αγορά λεωφορείου, επιβατικού αυτοκινήτου, φορτηγού ιδιωτικής, δημόσιας ή μικτής χρήσης, μηχανήματος έργου από ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία β' και γ' κατηγορίας, καθώς και η αγορά μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας, που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διανομής επιχείρησης οβελιστηρίου, όπως μας ενημερώσατε τηλεφωνικά, αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισμού και απαλλάσσεται από το τεκμήριο απόκτησης της περ.α' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο