Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

1086074/1673/Α0012/16.10.2007 Χορήγηση βεβαίωσης εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου.

(Χορήγηση βεβαίωσης εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1086074/1673/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου.


Απαντώντας στο από 10.9.2007 ερώτημά σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό στην ΠΟΛ.1042/6.5.2004 εγκύκλιό μας, στις περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτων από το εξωτερικό από τους ίδιους τους φορολογούμενους και εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων και πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.1.1993, την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων αυτών θα τη βεβαιώνει ο ίδιος ο φορολογούμενος που πραγματοποιεί την εισαγωγή, με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει την εργοστασιακή αξία όπως αυτή προσδιορίστηκε στο τελωνείο για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων αυτών στη χώρα μας.

2. Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο αλλά και το υπ' αριθμ.1072083/1712/Α0012/31.8.2006 έγγραφό μας ο αγοραστής μπορεί να υποβάλει δική του υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εισαγωγή του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από ιδιώτη, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων αυτών στη χώρα μας.

3. Τέλος, όσον αφορά τα ποσοστά παλαιότητας που μειώνουν την εργοστασιακή αξία, λαμβάνεται υπόψη το διάστημα από την ημερομηνία που το αυτοκίνητο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) μέχρι το τέλος της χρήσης (31/12) για την οποία υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο