Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2007 ]

1030722/583/Α0012/14.4.2007 Το τεκμήριο αγοράς κατοικίας δεν εφαρμόζεται όταν η επιφάνεια άλλων κατοικιών που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος δεν ξεπερνά το όριο των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπεται από τον Κ.Φ.Ε.

(Το τεκμήριο αγοράς κατοικίας δεν εφαρμόζεται όταν η επιφάνεια άλλων κατοικιών που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος δεν ξεπερνά το όριο των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπεται από τον Κ.Φ.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 14 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1030722/583/Α0012

ΘΕΜΑ:Το τεκμήριο αγοράς κατοικίας δεν εφαρμόζεται όταν η επιφάνεια άλλων κατοικιών που έχει στην κατοχή του ο φορολογούμενος δεν ξεπερνά το όριο των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπεται από τον Κ.Φ.Ε.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., για την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου ως πρώτη κατοικία και μέχρι εκατόν είκοσι (120) τ.μ. εξετάζεται αν ο υπόχρεος ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης ββ' της περ. γ' του άρθρου 17 εξετάζεται αν ο φορολογούμενος έχει κατά την ημέρα της αγοράς της κατοικίας και τυχόν άλλες κατοικίες των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά το όριο που ορίζεται ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Συνεπώς ο συγκεκριμένος φορολογούμενος ο οποίος έχει στην κατοχή του 65τ.μ. τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις δεν πληρούν τις στεγαστικές του ανάγκες θα έχει την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς και της δεύτερης κατοικίας.
Επισημαίνεται, ωστόσο ότι τεκμήριο αποτελεί η δαπάνη αγοράς του οικοπέδου αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί επιμεριστικά στην επιφάνεια του οικοπέδου που καλύπτεται από το οίκημα των 76.18 τ.μ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο