Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1019738/365/Α0012/17.4.2007 Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.

(Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1019738/365/Α0012

ΘΕΜΑ:Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 ορίζεται ότι από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης οικοδομών εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει το εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, ότι δικαιούστε της απαλλαγής από το τεκμήριο δαπάνης για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. εφόσον δεν έχετε στην κατοχή σας κατά πλήρη κυριότητα ή ισόβια επικαρπία ή οίκηση, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου σε άλλη οικία, ή οικίες, και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., για τον υπολογισμό του τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ.
Η δαπάνη αυτή, όταν υπάρχει από κοινού ανέγερση οικοδομής της οποίας η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα, επιμερίζεται σε κάθε ένα πρόσωπο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του, τα οποία προβλέπονται από τη φορολογία κληρονομιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο