Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2007 ]

1040538/780/Α0012/10.5.2007 Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

(Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1040538/780/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς ακινήτου.

ΣΧΕΤ.: Το 7686/17.4.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών.

2. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (μείωση ετήσιας δαπάνης) δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνη ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου, γι' αυτό η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται και η προβλεπόμενη κύρωση (σχετ. 1084499/1979/Α0012/16.8.95 έγγραφο).

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε, μεταξύ άλλων, ότι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν αγορά ακινήτου του οποίου το τίμημα κατεβλήθη ολόκληρο στον πωλητή, όπως αναγραφόταν στο αρχικό συμβόλαιο, προέβησαν σε διορθωτική πράξη του συμβολαίου αυτού σύμφωνα με την οποία οι αγοραστές θα κατέβαλαν το τίμημα σε πέντε άτοκες ετήσιες δόσεις. Με το νέο συμβόλαιο μειώθηκε η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που προέκυψε με το αρχικό συμβόλαιο.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι: α) ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη λογίζονται τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται και β) τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας δεν χρήζουν ερμηνείας των ισχυουσών διατάξεων το οποίο αποτελεί αντικείμενο της υπηρεσίας μας, αλλά διαπίστωση και επαλήθευση πραγματικών περιστατικών όσον αφορά τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν και τα οποία θα ληφθούν, υπόψη στον υπολογισμό του τεκμηρίου σας γνωρίζουμε ότι η λύση του υπόψη θέματος ανάγεται αποκλειστικά στη δική σας αρμοδιότητα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο