Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2007 ]

1052337/1020/Α0012/6.6.2007 Ερώτημα για απαλλαγή ή μη από το τεκμήριο αγοράς ως πρώτης κατοικίας.

(Ερώτημα για απαλλαγή ή μη από το τεκμήριο αγοράς ως πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ :1052337/1020/Α0012

ΘΕΜΑ: Ερώτημα για απαλλαγή ή μη από το τεκμήριο αγοράς ως πρώτης κατοικίας.


Απαντώντας στο από 29/5/2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Αν η επιφάνεια της ξεπερνά τα 120 τ.μ. λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.μ..
Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ' ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου σε άλλη οικία ή οικίες εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

2. Φορολογούμενος ήταν κύριος κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 12,5 % διαμερίσματος 60 τ.μ. και η σύζυγος του κύρια κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 33,33% κατοικίας 60 τ.μ. και αγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 87,5 % κατά πλήρη κυριότητα του διαμερίσματος.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ.1054039/988/Α0012 5-6-2001) έγγραφο, εφόσον τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του κατά την αγορά της εν λόγω κατοικίας έχουν στην κυριότητα τους οικίες ή οικία των οποίων η επιφάνεια αθροιστικά σε τ.μ. δεν ξεπερνά τα όρια που ορίζονται στις παραπάνω διατάξεις απαλλάσσονται από το τεκμήριο αγοράς. Συγκεκριμένα το 12,5% μεριδίου που ανήκει στον φορολογούμενο σε κατοικία 60 τ.μ. αντιστοιχεί σε 7,5 τ.μ. και το ποσοστό 33,3% που ανήκει στη σύζυγο από άλλη κατοικία 60 τ.μ. αντιστοιχεί σε 19,99 τ.μ. Συνεπώς η κατοικία αυτή που αγοράζεται θεωρείται ως πρώτη και απαλλάσσεται από το τεκμήριο αγοράς.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο